شنبه, 12 آذر,1401

درباره ما

به منظور حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایه‌گذاری در استان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در راستای اهداف مندرج در قانون و آیین‌نامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۱۳۸۰و مصوبه هیئت وزیران به شماره ۴۴۴۵۸/۲۶۹۸۶ به تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ جهت اعمال نمایندگی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سطح استان تشکیل شده است؛ این مرکز، محل مراجعه متقاضیان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سطح استان می‌باشد.

سرمایه گذاران خارجـی با مراجـعه بـه" مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی" و طـی جـلسات حضـوری با کارشناسان این مرکز با مزایا و تسهیلات قانون تشویق و حمایـت سرمایه گذاری خارجی و هم چنین مراحل مربوط به "اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی" آشنا می شوند.

این مرکز هم چنین پاسخگوی سؤالات متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه های مرتبـط با دستگاه های اجـرایی مستقـر در مرکـز مـی باشد. سـرمایه گـذاران خارجـی مـی توانند از راهنمـایی ها و مساعدت های مرکـز خدمات در جـهت ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـر دستگاه های اجرایی دولتی و بخش خصوصی مرتـبط با موضوع پروژه بهره مند گردند.

سازماندهی امور و گردش کار در مرکز خدمات سرمایه گذاری به گونه ای اسـت که سرمـایه گذاران خارجی به کـلیه اطـلاعات و راهکـارهای لازم دسترسـی پیـدا مـی نمایند و نیـازی به مراجـعات مکـرر به دستگـاه های اجـرایی گوناگـون وجـود نـدارد. مسئولیت خدمـات رسانی در مرکز تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمـایه گذاری محدود نمی شود بلکـه سرمایه گـذاران مـی توانند به" مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی " مراجعه و از خدمات آن بهره مند شوند.

خدمات قابل ارائه در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران خارجی به صورت خدمات قبل از اخذ مجوز و خدمات پس از اخذ مجوز به صورت زیر است: قبل از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی:
  • اطلاع رسانی و ارایه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
  • انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان محیط زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذی‌ربط پیش از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی
  • انجام هماهنگی‌ها و پی‌گیری‌های لازم با واحدهای اجرایی دستگاه‌های مرتبط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی
  • پذیرش متقاضیان سرمایه‌گذاری در استان و پی‌گیری امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط
  • دریافت درخواست سرمایه‌گذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و هماهنگی با سازمان به منظور صدور مجوز سرمایه‌گذاران
پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری:
  • انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مراحل پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات، امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره
  • پی‌گیری اقدامات پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مسایل اداری و ورود سرمایه‌های خارجی
  • پی‌گیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه‌گذاری با سایر دستگاه‌های اجرایی
  • ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه‌گذاری به منظور رفع مشکلات توسط استاندار و بهره‌گیری از حمایت‌های استاندار در جهت رفع مشکلات موجود
  • انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از طرف اداره‌کل.
دی ان ان