شنبه, 12 آذر,1401

کارشناسان

اطلاعات تماس با کارشناسان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
ناصر شیرزاده
رئیس‌گروه سرمایه‌گذاری 0098-44-31938105 shirzadeh@investinwa.ir
عذرا جمشیدی کارشناس مسئول سرمایه‌گذاری 0098-44-31938279 jamshidi@investinwa.ir
الهه ورمزیار کارشناس سرمایه‌گذاری 0098-44-31938124 varmazyar@investinwa.ir
دی ان ان