Menu
ﺳﻪشنبه, 08 خرداد,1403
fa-IRen-US

بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی «‌اکو»

سازمان اکو یک سازمان منطقه‌ای دولتـی محسـوب می‌گردد کـه در سـال 1985 از سـوی ایـران، پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد همکاری‌های اقتصادی، فنی و فرهنگی میـان کشـورهای عضـو می‌باشد که از سـال 8 تأسیس گردید. اکو درواقع جانشین سازمان همکاری منطقه‌ای برای توسعه 1964 تا 1979 موجودیت داشت. در سال 1992 سازمان اکو، هفت عضو جدید را به عضویت پذیرفت که عبارت‌اند از: افغانستان، آذربایجـان، قزاقسـتان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان. منطقه اکو از دورنمای روشن تجاری برخوردار است. علیرغم ترکیب جمعیتی جـوان آن، اکـو در قالـب یـک سـازمان موفق و خوش آتیه منطقه‌ای توسعه یافته است. جایگاه بین‌المللی آن رشـدی فزاینده دارد. باوجوداین، سـازمان با چالش‌هایی در خصوص اهداف خود روبرو است. از همه مهم‌تر، منطقه فاقد زیرساخت‌ها و نهادهـای مناسـبی اسـت کـه سازمان بتواند اهداف توسعه‌ای خود را دنبال و از منابع موجود منطقه‌ای حداکثر استفاده را نماید. بیش از 12 سال است که کشورهای عضو جهت تسریع در توسعه منطقه‌ای از طریق تلاش‌های مشترک خود همکاری می‌نمایند. در کنار پیوندهای نزدیـک فرهنگـی و تـاریخی مشـترک، کشـورهای عضـو توانسته‌اند تـا از روابـط موجـود زیر ساختاری و تجاری، امیدهای خود را به واقعیت‌های ملموسی تبدیل نمایند. اکو مبادرت به تعریـف چنـدین پـروژه بـر اساس طرح‌های اولویت‌دار مبتنی بر همکاری نموده، که عبارت‌اند از: انرژی، تجارت، حمل‌ونقل، کشاورزی و کنترل مواد مخدر

فعالیت‌های اکو از طریق مدیران تحت نظارت دبیر کل و معاونین وی صورت می‌پذیرد. بـدین ترتیـب کـه طرح‌ها و برنامه‌هایی که دارای منافع متقابل در حوزه‌های زیر باشند را مدنظر قرار می‌دهند:

  • تجارت و سرمایه‌گذاری
  • حمل‌ونقل و مخابرات
  • انرژی، مواد معدنی و محیط‌زیست
  • کشاورزی، صنعت و توریسم
  • منابع انسانی و توسعه پایدار
  • پروژه و آمار و پژوهش اقتصادی
  • روابط بین‌الملل

شیوه‌های تأمین مالی توسط بانک تجارت توسعه اکو

ازجمله شیوه‌های تأمین منابع مالی توسط این بانک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تأمین مالی تجاری کوتاه‌مدت که به‌طور غیرمستقیم و از سـوی بانک‌های عامـل بـه تمـام کالاهـا بـه جـزء کالاهایی مانند دخانیات، صنایع شیمیایی و تولیدات تسلیحات نظامی، پرداخت می‌شود. زمان بازپرداخت ایـن وام‌ها 18 ماه است که اگر در بازپرداخت دیرکردی اتفاق افتد، 2 تا 3 درصد به سود بازپرداخت افزوده می‌شود
  • ارائه تسهیلات و خدمات به شرکت‌های کوچک و متوسط که این امر جزء اولویت‌های بانک قـرار دارد. در ایـن نوع از تسهیلات، بین 30 هزار تا یک‌میلیون دلار به واحد موردنظر تسهیلات اعطا می‌شود که باید در یک تا 4 سال به بانک اکو برگردانده شود. در این نوع تسهیلات تمام عملیات پرداخت وام به‌واسطه بانک‌های اکـو انجام می‌گیرد و شرکت‌هایی که بین 10 تا 250 نفر کارمند داشته و گردش مالی آن‌ها کـمتـر از 15 میلیـون یورو باشد، جزء شرکت‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شود
  • در رابطه با شرکت‌های بزرگ نیز نوع دیگری از تسهیلات در نظر گرفته شده است. اگـر شـرکتی قصـد خریـد ماشین‌آلات داشته باشد تا حدود 85 درصد از منابع لازم را می‌تواند به‌عنوان فاینـانس از بانـک اکـو دریافـت کرده و در یک تا 5 سال به این بانک بازگرداند و اگر برای گردش مالی نیازمند تسهیلات باشد، بین یک تا دو سال برای بازپرداخت وام مهلت دارد. – در خصوص طرح توسعه یا تأسیس یک واحد تولیدی، تنها 50 درصد از منابع لازم را می‌توان در قالب فاینانس از بانک اکو دریافت کرد و متناسب با پروژه، زمان بازپرداخت این وام که بین 5 تا 30 میلیون دلار متغیر است، بین یک تا 7 سال تعیین شده است.
دی ان ان